ମୋବାଇଲ ଫୋନ
+8615733230780
ଇ-ମେଲ୍ |
info@arextecn.com
  • Filter Press Machine Components

    ଫିଲ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ |

    ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ସିଷ୍ଟମର ବହୁମୁଖୀତାକୁ ବ extend ାଇବା ପାଇଁ AREX ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ଫିଲ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |ତରଳ / କଠିନ ପୃଥକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କଠିନକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଲୁରି ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସରେ ପମ୍ପ ହୋଇ ଚାପରେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ |ମ ically ଳିକ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ ସ୍ଲୁରିର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରେସର ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ...