ମୋବାଇଲ ଫୋନ
+8615733230780
ଇ-ମେଲ୍ |
info@arextecn.com
  • Rubber Screening System

    ରବର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |

    ସ୍କ୍ରିନିଂ ମିଡିଆ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉପକରଣର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ଅଂଶ |ଯେତେବେଳେ କମ୍ପନ ସ୍କ୍ରିନ କମ୍ପିତ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧୀନରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଅଲଗା ହୋଇ ଗ୍ରେଡିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବ |ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ୟାନେଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଠନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ମେସିନର ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟର ସ୍କ୍ରିନ ଦକ୍ଷତା, ଦକ୍ଷତା, ଚାଲିବା ହାର ଏବଂ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ |ଭିନ୍ନ ...